[1]
Suominen, A. 2008. Om giltigheten av ett rambeslut i europeisk straffrätt samt Lissabonfördragets inverkan på området för den europeiska straffrätten. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 95, 2 (aug. 2008), 130–50. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v95i2.71712.