[1]
Asks, B. 2007. Riktlinjer för framtidens kriminalpolitik och för straffrättsliga reformer. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 94, 1 (mar. 2007), 1–4. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v94i1.71654.