[1]
Olaussen, L.P. 2006. Politianmeldelse - handlingers alvorlighet og sosial avstand. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 93, 3 (dec. 2006), 306–316. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v93i3.71651.