[1]
Hofer, H. von 2006. Ökat våld och/eller vidgade definitioner? En empirisk och teoretisk analys av den långsiktiga vålds-utvecklingen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 93, 2 (aug. 2006), 193–208. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v93i2.71644.