[1]
Olaussen, L.P. 2006. Mer utbredt aksept for fengselsstraff i den norske befolkningen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 93, 2 (aug. 2006), 160–180. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v93i2.71642.