[1]
Zila, J., Shannon, D., Eliassen, A., Melander, S., Svensson, K., Mathiesen, T., Tham, H., Hauge, R., Tolstrup, J. og Garde, P. 2005. Boganmeldelser. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 92, 2 (jul. 2005), 193–224. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v92i2.71618.