[1]
Olaussen, L.P. 2004. Fruktbarhet sikres ved argumentasjon, ikke med erklæringer. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 91, 5 (dec. 2004), 408–412. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v91i5.71610.