[1]
Korsell, L.E. 2004. Straff och sjåalvreglering mot brott i näringslivet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 91, 5 (dec. 2004), 349–367. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v91i5.71606.