[1]
Åkerström, M., Mathiesen, C., Wandall, R.H., Clausen, S., Tallroth, P., Gottlieb, P. og Greve, V. 2001. Boganmeldelser. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 88, 4 (dec. 2001), 350–363. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v88i4.71530.