[1]
Mathiesen, T. 2000. Globaliseringen av kontroll: Fremveksten av registrerings- og overvåkningssystemer i Europa. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 87, 3 (sep. 2000), 203–220. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v87i3.71494.