[1]
Olaussen, L.P. 1995. Voldskriminalitetens utvikling i de to siste tiårene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 82, 2 (maj 1995), 97–116. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v82i2.71370.