[1]
Klette, H. 1994. Tingsrätternas straffmätningspraxis vid brott enligt BrB kap. 1 § och speciellt grov våldtäkt, 1989-92. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 81, 1 (mar. 1994), 54–66. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v81i1.71331.