[1]
Sevón, K. 1990. Legalitet, effektivitet och legitimitet som kriterier för straffrättens normativa koherens. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 77, 4 (dec. 1990), 304–328. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v77i4.71253.