[1]
Nuutila, A.-M. 1990. Mökligheten att handla annorlunda som en förutsättning för skyldansvar - syften och värderingar. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 77, 4 (dec. 1990), 276–294. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v77i4.71251.