[1]
Nuotio, K. 1990. Förutsebarhetens betydelse inom Honkasalos läran om kausalitet i straffrätten. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 77, 4 (dec. 1990), 260–275. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v77i4.71250.