[1]
Bødal, K., Fridhov, I.M. og Hammerlin, Y. 1989. Nordisk fengselsstatistikk. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 76, 4 (okt. 1989), 247–265. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v76i4.71223.