[1]
Kveine, R. 1987. Utvikling av konfliktrådene i Oslo. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 74, 4 (okt. 1987), 331–341. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v74i4.71182.