[1]
Grünefeld, B. og Noreik, K. 1984. Brannstiftere. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 71, 4 (sep. 1984), 388–402. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v71i4.71057.