[1]
Jaakkola, R. 1984. Veli Verkko och den första fasen i den finska kriminolo. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 71, 3 (jul. 1984), 287–299. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v71i3.71048.