[1]
Svensson, B. 1984. Kriminalitetsutvecklingen i Sverige 1950-1982 - Tendenser och förklaringar. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 71, 2 (maj 1984), 109–125. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v71i2.71035.