[1]
Olaussen, L.P. 1982. Selvrapportert utsatthet for kriminalitet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 69, 4 (okt. 1982), 178–197. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v69i4.70974.