[1]
Kjerschow, A. 1980. Retssikkerhet og rettslig kontroll under fullbyrdelse av frihetsberøvende sanksjoner. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 67, 1 (jan. 1980), 45–52. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v67i1.70915.