[1]
Olaussen, L.P. 1975. Skjerpede reaksjoner overfor unge lovovertredere. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 63, 3/4 (nov. 1975), 230–245. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v63i3/4.70836.