[1]
Wolf, P. 1973. Skader og tab forvoldt ved kriminelle handlinger. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 61, 1 (jun. 1973), 85–110. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v61i1.70766.