[1]
Anttila, I. 1973. Kriminalvård i frihet - social service eller kontroll?. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 61, 1 (jun. 1973), 24–36. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v61i1.70762.