[1]
Hellberg, O. 1971. Kriminalitet vid tidlig ålder - ett forskningsarbete i kommittéform. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 59, 3 (sep. 1971), 183–190. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v59i3.70720.