[1]
Hurwitz, S. 1958. Margery Fry 1874-1958. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 46, 3/4 (nov. 1958), 169. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v46i3/4.70373.