[1]
Gröning, L. 2013. Straffrättssystemets funktion vid familjevåldsbrott mot barn: Problem, utgångspunkter, perspektiv och svar. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 100, 3 (dec. 2013), 369–383. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v100i3.70155.