[1]
Myhrer, T.-G., Thomassen, G. og Strype, J. 2013. Visjoner, reform og realiteter: anmeldelse av og kommentarer til Verdens bedste politi. Politireformen i Danmark 2007-2011 Av Flemming Balvig, Lars Holmberg og Maria Pi Højlund Nielsen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 100, 2 (jul. 2013), 272–275. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v100i2.70143.