[1]
Høviskeland, H.T. 2013. Strenge straffer for miljøkriminalitet i Norge. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 100, 2 (jul. 2013), 228–244. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v100i2.70140.