[1]
Johansen, B. 2011. Forvaring - Fra særreaksjon og "straff" til lovens strengeste straff: Et skritt frem eller ett tilbake?. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 98, 1 (maj 2011), 2–16. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v98i1.70101.