[1]
Johansen, B. 2011. Forvaring - Fra særreaksjon og "straff" til lovens strengeste straff: Et skritt frem eller ett tilbake?. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 98, 1 (mar. 2011). DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v98i1.70101.