[1]
NTfK 1956. Fjerde nordiske kriminalistmøte. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 44, 3 (sep. 1956), 189. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v44i3.137819.