[1]
Parelius, N. 1955. Den norske høyesteretts straffutmålingspraksis i drapssaker. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 43, 3 (sep. 1955), 251–268. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v43i3.137768.