[1]
Leivestad, T. 1954. Lægers taushetsplikt. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 42, 4 (nov. 1954), 295–313. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v42i4.137704.