[1]
Anttila, I. 1951. Den högre utbildningen av fångvårdstjänstemän i Finland. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 39, 3 (aug. 1951), 261–264. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v39i3.137625.