[1]
Lång, K.J., Taylor, I., Aromaa, K., Nielsen, B.G., Johansen, P.O., Anttila, I., Hammerlin, Y., Hakkarainen, P., Gottlieb, P., Greve, V., Papendorf, K., Kruse, S.V., Garde, P., Wolf, P., Plum, L.M., Hedberg, G.C., Johansen, P.O., Andenæs, J. og Døllner, L. 1987. Boganmeldelser. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 74, 5 (dec. 1987), 396–421. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v74i5.137485.