[1]
Hakonen, K. og Kontula, O. 1988. Narkotikakontroll i Finland: Narkotikalagstiftningen, straffpraxis i narkotikasaker och narkotikabrottslighetens utveckling. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 75, 3 (aug. 1988), 161–179. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v75i3.137476.