[1]
Christie, N. 1998. En plass for alle. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 85, 3/4 (nov. 1998), 202–212. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v85i3/4.137393.