[1]
NTfK 1998. Innehåll. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 85, 3/4 (nov. 1998), 172–173. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v85i3/4.137390.