[1]
Storgaard, A. 2023. Kolofon. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 110, 1 (mar. 2023). DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v110i1.136731.