[1]
Mølbak, M. og Skovgård Jørgensen, C. 2022. Psykisk vold inden for lovens rammer: – muligheder og begrænsninger i retliggørelsen af psykisk vold. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 109, 2 (apr. 2022), 328–347. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v109i2.132401.