[1]
Storgaard, A. 2022. Forord. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 109, 2 (apr. 2022), 245–246. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v109i2.132395.