[1]
Myhre Sunde, H. 2022. Systematisk videoobservasjon av konfliktatferd:: refleksjoner rundt en studie av politiets møte med «de ufordragelige». Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 109, 1 (feb. 2022), 78–85. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v109i1.130291.