[1]
Johnsen, B., Skogvoll, V. og Normann, T. 2021. «YOLO – you only live once»:: Innsattes fortellinger om bruk av dopingmidler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 108, 1 (mar. 2021), 196–214. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v108i1.125571.