[1]
Mjåland, K. og Laursen, J. 2021. Pragmatic and Permeable Egalitarianism:: Exploring Social Life in Norwegian Prisons. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 108, 1 (mar. 2021), 174–195. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v108i1.125570.