[1]
Olesen, A. og Rosenholm, A.B. 2021. Frivillige organisationers resocialiserende arbejde i Kriminalforsorgens institutioner. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 108, 1 (mar. 2021), 59–76. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v108i1.125564.