[1]
Storgaard, A. 2021. Forord. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 108, 1 (mar. 2021), 5–7. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v108i1.125560.