[1]
Landström, L. og Naarttijärvi, M. 2020. Gränser för polisiär innovation – rättssäkerhet, enhetlighet och demokratisk legitimitet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 107, 3 (dec. 2020), 268–286. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v107i3.124885.