[1]
Pedersen, L.H.P. 2020. Hanne Mørk: Tolkning i justitssektoren. En innføring i tolkning i retten, hos politiet, barnevernet, i asylsaker og i fengselet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 107, 2 (jun. 2020), 175–178. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v107i2.124872.