[1]
Flyghed, J. og Schoultz, I. 2019. Företags försvar vid anklagelser om brott – betydelsen av den nordiska kontexten. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 106, 3 (dec. 2019), 297–314. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v106i3.124795.